• Klimaanlæg

 • Klimaanlæg

 • Klimaanlæg

Bredt produktsortiment af klimaanlæg i højeste kvalitet

Hos Climate A/S har vi et bredt sortiment af klimaanlæg i højeste kvalitet. Vi leverer produkter såsom affugtere, luftrensere og vandvarmepumper og samarbejder med de bedst kvalificerede i branchen. Det betyder, at du altid kan forvente god service og høj kvalitet.
Vi leverer produkter til ethvert behov – og vi har en ansvarlig miljøpolitik, der vægter personlig ansvarlighed og hensyntagen til miljøet højt.

​Hos Climatec A/S tilbyder vi den bedste service og konkurrencedygtige priser og vi leverer naturligvis til aftalt pris.

Vores force er frem for alt at de producenter, vi har valgt at samarbejde med, er yderst seriøse og professionelle.

Derfor kan vi altid stå indefor, at vi levere til den aftalte tid, med bestemt leverede produkter i en meget høj kvalitet, og yder den bedste service i alle problemstillinger.

Vi har indgået et tæt samarbejde med Sinclair og Olimpia om salg og distribution af deres produkter i Danmark.

Leverandør af montagemateriale, værktøj og tilbehør for Køle- og VVS-branchen.

Engross salg til autoriserede kølefirmaer, VVS- og El-installatører

Profil

Vi leverer til hele Danmark!

Vi tilbyder markedets bredeste produktsortiment inden for luftkonditionering, varmepumpeanlæg og køleanlæg. Vi dækker ethvert behov for kontorer, butikker eller EDB- og serviceinstallationer.

Vi leverer altid til profesionel service og høj kvalitet.

Kvalitetspolitik

 • Inden for samtlige aktivitetsområder at sikre. Leverede produkter, systemer og tjenesteydelser der opfylder specifikationer, love, standarder og forventninger hos kunder og andre interessenter.
 • At definere, fastsætte og fremme høje mål for medarbejdere, produkter, systemer og tjenesteydelser.
 • At arbejde for at medvirke til at hver enkelt opgave, som vi udfører – som individ eller virksomhed – bliver en god reference for yderligere forretninger.

Miljøpolitik

Ansvarlighed over for vores omverden, miljø, sikkerhed og medarbejdere er en central del af den måde vi arbejder på.

Miljøpolitik går generelt ud på at:

 • handle og tænke ud fra kredsløbsprincippet
 • anvende varedeklarerende produkter, som er vurderet ud fra miljøhensyn
 • fremme miljøtilpasset affaldshåndtering
 • samarbejde med miljøbevidste leverandører og entreprenører.

I det daglige arbejde skal hver enkel medarbejder vise personlig ansvarlighed over for miljøet og indleve sig i F-gasforordningen og andre bestemmelser for virksomhedens miljøpolitik.

Leverandør

X-ONE klimaanlæg uden udedel

 • En kompakt varmepumpe uden udedel med meget lavt lydniveau.

 • Et system, hvor alt er placeret i den indvendige unit!

 • Varmepumpen kan installeres uden brug af aut. kølefirma.

 • I varmefunktion, kan anlægget indstilles til en indvendig temperatur ned til +5C.
No outdoor unites

Brug af luft/luft klimaanlæg

Nedenstående er information uanset mærke og fabrikat, og derfor viden der gør din hverdag mere informativ og mere brugbar i forhold til din varmepumpe.

Når tiden nærmer sig, frosten gør, at du skal bruge din varmepumpe rigtig..

Gør en eller flere af følgende ting.

 • Sæt den indstillede temperatur op
 • Sæt blæseren på fuld styrke. Eller automatik
 • Sørg for rensede filtre på inde delen
 • Sørg for at ude delens ripper, er renset for skidt og støv inden varmesæsonen
 • Brug suppleringsvarme, i tilfælde hvor rumtemperaturen er under normal
Vigtigt

Temperaturen bør ikke sættes for lavt indendørs, idet anlægget derved vil kører for lidt, og således ikke når at komme i det rigtige afrimnings mode.

HAV ALTID EN ALTERNATIV VARMEKILDE, NÅR DER ER UNDER 0 GRADERS CELSIUS..

Ligeledes, kan dit anlæg i snestorm tage varig skade, hvis det skal kører hvor sne, vind og kulde virkelig belaster anlægget.

Husk at ukorrekt installation af anlægget kan påvirke anlægget negativ, hvorfor et check er særdeles vigtig. Tilse og beskyt altid dit anlæg jævnligt ved vinterlige forhold.

Varmepumper

De Fysiske love gør at afrimning af ude delen er naturlig, idet ude delen altid vil være koldere en omgivelserne. Specielt det Skandinaviske klima, hvor temperaturen ligger og svinger omkring 0 grader i vinterperioden – hvilket betyder at luftfugtigheden kan være meget høj, og derfor har en tilbøjelighed til at give meget rim på ude delen.

Derfor er det væsentligt at iagttage anlægget for at hjælpe til en effektiv afrimning. For at funktionen virker, skal man forstå at rim og is på ude delen er en fysisk lov, når vi taler om luft til luft varmepumper. Det er derfor ingen fejl, at der er rim og is på ude delen – men en naturlig konsekvens, af den måde anlægget virker på.

En anden årsag til rim på ude delen kan være, at man kører med en for lav ønsket inde temperatur, hvilket gør at anlægget aldrig kommer i afrimning mode​.

Der er flere ting man bør iagttage for at hjælpe anlægget til en effektiv afrimning. Funktionen virker på den måde, at anlægget vender processen ved afrimning, således at det tager noget af den varme luft inde fra, og sender ud i ude delen, for på den måde at smelte rimen. Sæt derfor anlægget på en temperatur, der giver energi nok i luften til en effektiv afrimning.

Normaldriftstemperaturen er defineret som værende det interval maskinen kan leverer via inde delen, typisk 16 -30 grader.

Reglen er, jo koldere der er ude – jo højere indstilles inde temperatur.

Jo kraftige blæseren kører indenfor, jo hurtigere afrimes der. Kør derfor ikke på laveste hastighed. Filtrere på inde delen skal være så rene som muligt, da støv ligeledes forhindre såvel optagelse af varme ved afrimning, som den nedsætter den daglige drift.

Service og eftersyn

Det er særdeles vigtigt at få foretaget et årligt eftersyn af klimaanlægget. Som kunde er dette vigtigt for at bevare en så stor nyttegrad som mulig. F.eks. kan en utæthed på rørsystemet gøre at selve anlægget tager skade.
Samtidig med at udnyttelsesgraden ophører.

Eftersyn indbefatter: trykprøvning af systemet, kontrol af samlinger, kontrol af ledningsnettet, kontrol og rensning filtre og ribber i kompressor delen, drift gennemgang og kontrol af mekaniske dele på ude/inde delen (rotor).

Det er forbrugerens ansvar at få tegnet en serviceaftale.

Husk at ukorrekt installation af anlægget kan påvirke anlægget negativt, hvorfor et check er særdeles vigtig.

Bemærk: pr. 01.07.2010. er loven for montage af alle varmepumper/klimaanlæg ændret således at alle anlæg uanset kølemiddels fyldning, skal monteres af en autoriseret KMO kølemontører… Dette gælder også for anlæg med Kvik / Lyn/ Quick. Koblinger eller lignende løsninger.

For ydelige spørgsmål kontakt os på tlf.: 70 23 00 66

Brug af luft/luft klimaanlæg

Kontakt

Klik her for bestilling af brochure eller konsulentbesøg, du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os pr. telefon for mere information.

Salg
Teknisk support – Tilbehør og Reservedele
Climatec A/S

Ærøvej 3 – 9800 Hjørring

CVR-nr: 21153152​

Kontakt

Webbureau ITTP